lunedì 23 giugno 2014

Las Cantigas de Santa Maria

24 tracks - MP3 192 Kbps - RAR 82Mb


FileWe - FileFactory - Uploaded


contents:

Prologue: Porque trobar é cousa en que jaz
Cantiga 1: Des oge mais quer' eu trobar (instr.)
Cantiga 20: Virga de Jesse,
Cantiga 29: Nas mentes senpre teer (instr.)
Cantiga 40: Deus te salve, groriosa
Cantiga 118: Fazer pode d' outri vive-los seus
Cantiga 79: Ay, Santa Maria,
Cantiga 384: A que por gran fremosura é chamada Fror das frores
Cantiga 216: O que en Santa [Maria] de coraçon confiar (instr.)
Cantiga 100: Santa Maria, strela do dia
Cantiga 166: Como poden per sas culpas os omes seer contreitos,
Cantiga 159: Non sofre Santa Maria de seeren perdidosos (instr.)
Cantiga 421 (I,11): Nenbre-sse-te, Madre
Cantiga 302: A madre de Jhesu Cristo, que é Sennor de nobrezas (instr.)
Cantiga 58: De muitas guisas nos guarda de mal
Cantiga 353: Quen a omagen da Virgen e de seu Fillo onrrar (instr.)
Cantiga 25: Pagar ben pod' o que dever
Cantiga 179: Ben sab' a que pod' e val (instr.)
Cantiga [424] (2-II): Pois que dos Reys Nostro Sennor
Cantiga 222: Quen ouver na Groriosa fiança con fe conplida (instr.)
Cantiga 320: Santa Maria leva
Cantiga 279: Santa Maria, valed', ai Sennor
Cantiga 380: Sen calar nen tardar
Cantiga 401: Macar poucos cantares acabei e con son, (Petiçon)

Capilla Musical y Escolanía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos
&
Atrium Musicae
dir. Luis Lozano & Gregorio Paniagua

Nessun commento:

Posta un commento